Publikacje

Spacer 360 nakierowany na upowszechnienie nauki w temacie innowacyjnych rozwiązań IT w przemyśle 4.0
Book of abstract
Prezentacja wystawców