logoInes

Innowacyjne rozwiązania IT w Przemyśle 4.0

O konferencji

LINK DO UCZESTNICTWA W FORMIE ZDALNEJ:
Dołącz do konwersacji (microsoft.com)

Innowacyjne rozwiązania IT w przemyśle 4.0 jest konferencją dotyczącą złożonego procesu transformacji technologicznej i organizacyjnej przedsiębiorstw, który obejmuje integrację łańcucha wartości,
wprowadzanie nowych modeli biznesowych oraz cyfryzację produktów
i usług.

Konferencja jest finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji
i Nauki.

Organizator

Organizowana jest przez Fundację Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
we współpracy z Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Kiedy?

Konferencja odbędzie się w dniach 26-27 maja 2022 roku w auli Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG
w Katowicach.

Konferencja, mająca wymiar międzynarodowy jest miejscem spotkań nauki
i biznesu oraz wymiany poglądów dotyczących innowacji i rozwoju w branży IT
i IOT z obszaru Przemysłu 4.0.

Czynnikiem napędzającym transformację w kierunku przemysłu 4.0 są coraz bardziej zindywidualizowane potrzeby klientów i narastający trend personalizacji produktów i usług.

Każda branża produkcyjna w Polsce i w Europie przechodzi transformację,
co dodatkowo podkreśla istotność tematyki konferencji i znaczenie dla rozwoju społecznego i gospodarczego kraju.

Rozsądnie wdrożona automatyzacja IT w przemyśle powoduje usprawnienia, wzrost konkurencyjności, miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych.

KONFERENCJA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI

 

KONFERENCJA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI