Program

"Innowacyjne rozwiązania IT w przemyśle 4.0"
26-27.05.2022

Dzień 1:

9.00 – 10.30– rejestracja uczestników

10.30 do 12.00 – sesja „Wyzwania przemysłu 4.0 w Polsce”

 1. dr inż. Artur Kozłowski – Dyrektor Instytutu, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG „Kompleksowe podejście do bezpieczeństwa w rozwiązaniach technologicznych dla Przemysłu 4.0”
 2. dr Przemysław Jura – Prezes Fundacji Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych „Wyzwania we wdrażaniu rozwiązań technologicznych w branży Przemysłu 4.0”
 3. dr inż. Jan Bondaruk – z-ca Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska, Główny Instytut Górnictwa „Ekoinnowacje i nowe modele biznesowe w procesie zielonej transformacji”
 4. Andrzej Zabiegliński – Wiceprezes Zarządu – KSSE Katowice
 5. Paweł Nowak – Dyrektor Działu Zarządzania Wiedzą – Platforma Przemysłu Przyszłości „Bariery językowe i kulturowe we wdrażaniu rozwiązań Przemysłu 4.0 w Polsce”
 6. Tomasz Zjawiony – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej

 

12.00 do 12.30 – przerwa kawowa

12.30 do 14.00 – sesja Nowoczesne systemy pomiarowe, automatyki i sterowania

 1. Mirosław Bobrzyński – Prezes Park Naukowo Technologiczny Euro-Centrum Katowice „W kierunku budownictwa 4.0 – perspektywy rozwoju branży budowlanej”
 2. dr inż. Piotr Wojtas – Prezes Centrum Naukowo-Przemysłowe EMAG „Innowacyjne rozwiązania dla przemysłu”
 3. dr inż. Jarosław Smyła – Dyrektor Centrum, Centrum Badawcze Technologii,  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG „Aktualne wyzwania w miernictwie przemysłowym”
 4. Andrzej Habryń – SmartSelect Sp. z o.o. w organizacji  – „Inteligentna zrobotyzowana dekompozycja obiektów jako sposób na odpady”
 5. Prof. dr hab. inż.Tomasz Barszcz – ” Trendy w analizie drgań mechanicznych w utrzymaniu ruchu maszyn”
 6. dr inż. Wojciech Sakowski – „Urządzenia IT jako źródło danych
  o maszynach i procesach produkcyjnych”
 7. dr inż. Piotr Wyciślok – „Systemy wizyjne w zastosowaniach przemysłowych”

 

14.30 do 15.30 – lunch

15.30 do 17.00 – Sesja interaktywna – IT, ITC i IOT w przemyśle

 1. Sławomir Smugowski – Przewodniczący Komitetu ds. edukacji, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo „Kompetencje Przemysłu 4.0”
 2. Tomasz Woźnica – Dyrektor Centrum, Centrum Badań i Certyfikacji, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG „Nowoczesne rozwiązania IT w Przemyśle 4.0”
 3. Artur Pollak – Prezes Zarządu APA Group „Od pilotażu do control roomu. Nowoczesna organizacja zarządzana przez dane”
 4. Prof. PŚ dr hab. Aleksandra Kuzior, DHC (Prezes Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej) – „Bezrobocie technologiczne W perspektywie rozwoju przemysłu 4.0”
 5. Witold Żołna – Prezes zarządu Proteco Machines Sp. z o.o. – „Wyzwania automatycznej kontroli i sterowania specjalistycznych urządzeń do mycia elewacji wysokich budynków”
 6. Patryk Zarychta – „IT w emisji dźwięku w branży medycznej i rozrywkowej”

 

17.00 Przerwa kawowa

17.30 Sesja prezentacyjna i wirtualny spacer

Dzień 2:

10.00 do 10.30  rejestracja uczestników

10.30  sesja wprowadzająca

11.00 do 13.00 Sesja – Bezpieczeństwie informacji w przemyśle 4.0

 1. Łukasz Górecki – Dyrektor Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing „Klastry narzędziem wsparcia Industry 4.0”
 2. Michał Chrobak – Kierownik IT, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG „Security Operation Center – moda czy konieczność”
 3. dr inż. Dariusz Rogowski – Kierownik ITSEF, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG „Lekkie programy oceny i certyfikacji cyberbezpieczeństwa dla Przemysłu 4.0”
 4. Mariusz Tomaka – Prezes Zarządu US-Polish Trade Council „Przemysł 4.0 a problematyka AI w testach autonomicznych”
 5. dr inż. Adrian Kapczyński – Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z przemysłem Politechnika Śląska, Katedra zastosowań matematyki i metod sztucznej inteligencji „Krajobraz zagrożeń z zakresu cyberbezpieczeństwa w świecie rozwiązań informatycznych Przemysłu 4.0”

13.00 do 14.00 Lunch

14.00 do 15.30 Sesja – Efektywność procesów produkcyjnych

 1. dr Przemysław Jura – Prezes Fundacji Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych – „Wzrost ekoefektywności procesów produkcyjnych przy wykorzystaniu narzędzi IT w gospodarce obiegu zamkniętego”
 2. Luk Palmen – Manager ds. Innowacji i Kooperacji, Klaster Silesia Automotive & Advanced Manufacturing „Kultura organizacyjna a transformacja cyfrowa”
 3. Leszek Maśniak, Michał Bielecki –  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG –  „Opracowanie narzędzia eksperckiego do modelowania ekonomiki pracy kotła”
 4. Adam Szatkowski – Panamint  „Nowa inwestycja Invento Capital”
 5. Martyna Dudzicz, Mateusz Skowroński – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG „Przemysł 4.0 – źródła finansowania transformacji cyfrowej przedsiębiorstw w Polsce”
 6. Marek Bodnaruś – Prezes Zarządu, AI WASTE TECH –

  „Separacja optyczna recyklingowych tworzyw sztucznych przy wykorzystaniu narzędzi it w przemyśle 4.0″

KONFERENCJA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI

Organizator zastrzega prawo do wprowadzenia zmian w programie konferencji.