Innowacyjne rozwiązania IT w Przemyśle 4.0
by admin

PROGRAM

"Innowacyjne rozwiązania IT w przemyśle 4.0"
25-26.04.2024

Organizatorzy są etapie uzgodnień z prelegentami, w związku z tym zastrzegają sobie możliwość zmiany terminów i tematów prelekcji.

Dzień Pierwszy - 25 kwietnia

09.30 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.30 Otwarcie konferencji – Łukasiewicz – EMAG i INES

Sesja I Wyzwania Przemysłu 4.0 w Polsce

 • 10.30 – 10.50 Artur Kozłowski – Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG – „Systemowe podejście do bezpieczeństwa (w aspekcie zmian technologicznych i otoczenia zewnętrznego)”
 • 10.50 – 11.10 Przemysław Jura – Prezes Fundacji Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych – „AI w Przemyśle 4.0 – szanse i zagrożenia”
 • 11.10 – 11.30 Jan Bondaruk – p.o Dyrektora, Główny Instytut Górnictwa – „Gospodarka Obiegu Zamkniętego”
 • 11.30 – 11.50 Mirosław Skibski – Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa – „Strategia Doliny Wodorowej”
 • 11:50 – 12.10 Tomasz Zjawiony – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach –„Wsparcie firm w obszarze przemysłu 4.0”

12.10 – 12.30 Przerwa kawowa

12.30 – 14.10 Sesja II Sztuczna inteligencja w przemyśle – panel dyskusyjny

 • Jan Kozak – Lider Grupy Badawczej Systemy Uczące się, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 • Rafał Żelazny – Wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 • Mariusz Jankowski – Naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów, Urząd Miasta Katowice
 • Aleksandra Monsiol-Szatkowska – Dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

14.10 – 15.00 Lunch 

Sesja III interaktywna Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych

 • 15.00 – 15.20 Tomasz Barszcz, Adam Jabłoński – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Tomasz Potaczała – AMC TECH sp. z o.o. – „Wnioski z praktycznego wdrażania metod AI w przemysłowych systemach diagnostycznych”
 • 15.20 – 15.40 Maria Wojtas – Centrum Naukowo-Przemysłowe EMAG S.A. – „Nowe rozwiązania technologiczne CNP EMAG”
 • 15.40 – 16.00 Jarosław Smyła – Dyrektor Centrum, Centrum Badawcze Technologii Innowacyjnych Łukasiewicz –EMAG – „Cyfrowe bliźniaki w procesach technologicznych”
 • 16.00 – 16.20 Magdalena Ostasz – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – „Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych w kontekście prawnych aspektów cyberbezpieczeństwa”
 • 16.20 – 16.40 Zbigniew Gieleciak – Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej S.A. – „Rozwiązania technologiczne w systemach mieszanych”

16.40 – 17.00 Sesja prezentacyjna i wirtualny spacer – Tomasz Woźnica – Dyrektor Centrum, Centrum Badań i Certyfikacji Łukasiewicz –EMAG

15.00 -17.00Sesja IV posterowa – sala 24

 • Łukasz Wróbel – Łukasiewicz – EMAG, Krzysztof Kozieł – NMG S.A. – Prognozowanie popytu na energie elektryczną w małych obiektach mieszkalnych
 • Andrzej Habryń – Air Storage  – Rozwiązania It a magazynowanie energii w sprężonym powietrzu
 • Joanna Badura – Łukasiewicz – EMAG, Jarosław Tkocz – 3Soft S.A. – Analiza zapotrzebowania na produkty uwzględniająca ich cechy charakterystyczne
 • Przemysław Jura – INES – AI w Przemyśle 4.0 – szanse i zagrożenia
 • Marek Sikora – Łukasiewicz – EMAG, Krzysztof Kozieł – NMG S.A. – Cyfrowy bliźniak jako element platformy zarządzania popytem energii elektrycznej w obszarze odbiorców końcowych
 • Wojciech Malara, Jarosław Domin – IT Extrusion Tech – Innowacyjne rozwiązania w IT w przetwórstwie tworzyw sztucznych
 • Tomasz Stęclik – Łukasiewicz – EMAG – Analiza transmitowanych przez urządzenie przemysłowe strumieniowo danych pod kątem identyfikacji wykonywanej pracy oraz wykrywania anomalii
 • Patryk Zarychta, Konrad Dercz – Touch Sound – Nowoczesne rozwiązania IT w leczeniu zaburzeń snu
 • Mateusz Kalisch – Łukasiewicz – EMAG – Metoda detekcji uszkodzeń w diagnostyce procesów z uwzględnieniem kontekstu
 • Magdalena Ostasz – AGH – Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych w kontekście prawnych aspektów cyberbezpieczeństwa
 • Maciej Czekaj – Łukasiewicz – EMAG – Podatkowe narzędzia ulg B+R wspierające proces tworzenia innowacji.
 • Tomasz Barszcz, Adam Jabłoński – AGH, Tomasz Potaczała – AMC TECH sp. z o.o. – Wnioski z praktycznego wdrażania metod AI w przemysłowych systemach diagnostycznych
 • Dariusz Rogowski – Łukasiewicz – EMAG – Wymagania bezpieczeństwa informatycznego i przemysłowego dla systemów automatyki i sterowania
 • Patryk Arłamowski – Blebox.eu – „Technologia IoT jako podstawa stabilności i racjonalności energetyki – projekt smart meter”

17.00 – Zakończenie pierwszego dnia konferencji

Dzień drugi - 26 kwietnia

09.20 – 10.40 Sesja plenarna – IT, ITC i IOT w przemyśle – panel dyskusyjny

 •  Łukasz Górecki, Dyrektor Klastra SA&AM
 •  Michał Kot, Dyrektor Działu Sprzedaży, Siemens
 •  Aleksandra Zajusz-Wayda, Dyrektor Silesia Smart Systems, koordynator projektu EDIH Silesia Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A
 •  Jacek Brzezinka, Członek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

10.40 – 11.00 Przerwa kawowa

Sesja V Cyberbezpieczeństwo w Przemyśle 4.0

 • 11.00 – 11.20 Michał Chrobak – Dyrektor Departamentu, Departament Bezpieczeństwa i Infrastruktury IT Łukasiewicz – EMAG – „SOC dla Systemów OT”
 • 11.20 – 11.40 Adrian Kapczyński – Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z przemysłem                 Politechnika Śląska – „AI w Bezpieczeństwie”
 • 11.40 – 12.00 Mateusz Piech, IT Mine
 • 12.00 – 12.20 Dariusz Rogowski – Lider Grupy Badawczej Standaryzacja i Certyfikacja Cyberbezpieczeństwa, Łukasiewicz – EMAG – „Wymaganie bezpieczeństwa przemysłowego”
 • 12.20 – 12.40 Sławomir Smugowski – Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • 12.40 – 13.00 Rafał Prabucki – Cyberscience –  „Cyberscience dla przemysłu”

13.00 – 14.00 Lunch

Sesja VI – Efektywność procesów produkcyjnych

 • 14.00 – 14.20 Michael T. Jobczyk – „Zabezpieczenie Infrastruktury Energetycznej: Pasywne Mechaniczne Systemy jako ostatnia linia obrony przed skutkami Cyberataku”
 • 14.20 – 14.40 Andrzej Habryń – Air Storage – „Rozwiązania It a magazynowanie energii w sprężonym powietrzu”
 • 14.40 – 15.00 Patryk Arłamowski – Blebox.eu – „Technologia IoT jako podstawa stabilności i racjonalności energetyki – projekt smart meter”
 • 15.00 – 15.20 Marek Magdoń, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – „Nowe technologie a efektywność zarządzania projektami”
 • 15.20 – 15.40 Patryk Zarychta, Konrad Dercz – Touch Sound – „Nowoczesne rozwiązania IT w leczeniu zaburzeń snu”
 • 15.40 – 16.00 Maciej Czekaj – Zastępca Dyrektora ds. Finansowych, Operacyjnych i Komercjalizacji, Łukasiewicz – EMAG – „Podatkowe narzędzia ulg B+R wspierające proces tworzenia innowacji”
 • 16.00 – 16.20 Wojciech Malara, Jarosław Domin – IT Extrusion Tech – „Innowacyjne rozwiązania w IT w przetwórstwie tworzyw sztucznych”     
 • 16.20 – 16.40 Martyna Dudzicz, Mateusz Skowroński – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG – „Przemysł 4.0 – źródła finansowania”

16.40 – 16.50 Podsumowanie konferencji

 
KONFERENCJA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO